Produktów w koszyku: 0 | Koszyk

Kluber Lubricants - specjalne środki smarne dla przemysłu spożywczego

Więcej produktów z tej kategorii

Kluber Barrierta L 55/1-2 -smary spożywcze do 300 st.C

Cena:
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
Opakowanie: 1kg
Stan magazynowy: 0

Zalety zastosowania
Zwiększona dyspozycyjność urządzenia i zmniejszony nakład prac konserwacyjnych
– przy bardzo wysokich temperaturach pracy do 260 °C
– przy wpływie agresywnych chemikaliów i par
– gdy inne środki smarowe mają negatywny wpływ na trące części z tworzywa sztucznego
Od wielu lat stosowany w licznych branżach i elementach konstrukcyjnych
– dzięki specjalnie produkowanym olejom bazowym KLUBER BARRIERTA ®, zaprojektowanym na dużą żywotność
– dzięki licznym dopuszczeniom i referencjom w najróżniejszych zastosowaniach
– Cztery dostępne klasy konsystencji, dostosowane do różnych wymagań
Opis
KLUBER BARRIERTA ® jest najstarszą europejską jakościową marką
smarów wysokotemperaturowych na bazie oleju
perfluoropolieterowego (PFPE). Dzisiaj KLUBER BARRIERTA ® jest często
uważana za synonim żywotności i odporności na temperaturę.
Specjalnie produkowane surowce i ciągły rozwój czynią produkty
BARRIERTA ® w wielu dziedzinach tymi, które są w pierwszej
kolejności wybierane przez ekspertów na całym świecie. Smary
do długookresowego smarowania szeregu BARRIERTA ® L
55/0-3 łączą przekonującą odporność na wysokie temperatury i
na agresywne media z dobrą tolerancją tworzyw sztucznych i
elastomerów.
Dziedziny zastosowania
Łożyska toczne i ślizgowe pracujące w warunkach wysokich
temperatur
Jedną z bardziej wysoko cenionej własciwości smarów serii
KLUBER BARRIERTA L 55 jest ich odporność na skrajne wartości
temperatury jakie występują podczas eksploatacji łożysk i
prowadnic. Niskie parowanie smaru wpływa na zwiększenie jego
żywotność i zmniejszenie częstotliwości smarowania.
Do typowych zastosowań smaru KLUBER BARRIERTA L 55/2 należą:
– przenosniki (rolki napędowe i zwrotne)
– łożyska kół wózków załadowczych
– łożyska kalandrów
– łożyska wentylatorów
– łożyska łańcuchów naprężarek folii
Smar KLUBER BARRIERTA L 55/2 jest najczęściej stosowany do
smarowania początkowego i długookresowego.
Do smarowania eksploatacyjnego poleca się smary o mniejszej
lepkości np. o klasie konsystencji 1 wg NLGI lub niższej.
Powierzchnie cierne poddane oddziaływaniu czynników
roboczych
Smary KLUBER BARRIERTA L 55 charakteryzują się wyjątkowo wysoką
trwałością eksploatacyjną nawet w przypadku oddziaływania
czynników agresywnych, takich jak stężone kwasy, ługi,
rozpuszczalniki organiczne i gazy
Poza odpornością na oddziaływanie czynników roboczych smary
KLUBER BARRIERTA L 55/2 i KLUBER BARRIERTA L 55/3 charakteryzują się
dobrą przyczepnością oraz dobrymi właściwościami
uszczelniającymi, dzięki czemu można je polecić do zastosowań
obejmujących:
– armatura, osprzęt i instalacje w zakładach przemysłu
chemicznego
– elementy układów pneumatycznych
– wskaźniki poziomu m.in. w zbiornikach paliw i chemikaliów
– uszczelnienia (zarówno statyczne jak i dynamiczne)
– wyciągi technologiczne
Instalacje przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
Wszystkie smary serii KLUBER BARRIERTA L 55 mają certyfikat
dopuszczeniowy NSF-H1 i tym samym spełniają wymagania FDA
21 CFR § 178.3570.
Dodatkowa certyfikacja określona wymagami normy ISO 21469
ułatwia potwierdzenie zgodności z zakładowymi wymaganiami w
zakresie higieny. Dodatkowe informacje dotyczące normy ISO
21469 znaleźć można na naszej stronie internetowej
www.klueber.com.
Oznacza to możliwość zastosowania białych smarów specjalnych
KLUBER BARRIERTA L 55 do smarowania powierzchni ciernych gdy nie
można, ze względów technologicznych, wykluczyć
KLUBER BARRIERTA L 55
Smary wysokotemperaturowe do długotrwałego smarowania
Informacja o produkcie
przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi. Dotyczy to
łożysk tocznych i ślizgowych oraz prowadnic pracujących w
temperaturze o wysokiej wartości, w urządzeniach takich jak:
– automatyczne piece piekarskie
– linie gotujące i smażalnicze
– systemy transportowe
Powierzchnie cierne z tworzyw sztucznych
Wszystkie smary serii KLUBER BARRIERTA L 55, niezależnie od klasy
konsystencji NLGI, są obojętne w stosunku do zdecydowanej
większości tworzyw sztucznych. Na drugiej stronie zamieściliśmy
wyniki badań zgodności materiałowej z fluoroelastomerami.
Zaleca się jednak, zwłaszcza dla zastosowań seryjnych,
potwierdzić zgodność smaru z będącym z nim w kontakcie
zastosowanym materiałem
Wskazówki dot. zastosowania:
Dla jak najlepszego smarowania zalecamy, przed pierwszym
nasmarowaniem oczyścić miejsce tarcia benzyną ekstrakcyjną
następnie produktem KLUBER Klüberalfa XZ 3-1. Następnie należy
osuszyć miejsce tarcia czystym, suchym sprężonym powietrzem
albo promieniami cieplnymi, aby całkowicie usunąć
rozcieńczalnik. W każdym przypadku przy pierwszym
smarowaniu miejsce tarcia musi być metalicznie czyste (tzn.
wolne od olejów, smarów i potu z rąk) oraz wolne od cząsteczek
zanieczyszczeń. W celu optymalizacji żywotności prosimy
zwrócić się do naszego działu doradztwa technicznego.
Karty charakterystyki
O karty charakterystyki (bezpieczeństwa) produktów można
pytać na naszej stronie internetowej www.esoil.pl Można je
również uzyskać za pośrednictwem osoby kontaktowej w dziale
obsługi klienta firmy Klüber Lubrication.
Opakowanie KLUBER BARRIERTA L55/0
KLUBER BARRIERTA L55/1
KLUBER BARRIERTA L55/2
KLUBER BARRIERTA L55/3
Puszka z blachy 1 kg
Nabój PE 800 g
Wiadro 10 kg
KLUBER BARRIERTA L 55
Smary wysokotemperaturowe do długotrwałego smarowania
Informacja o produkcie
BARRIERTA L 55, Numer artykułu 090014, 090013, 090035, 090042, pl
Wydanie 18.06.2014 [zast. wyd. 20.06.2014]
Parametry produktu BARRIERTA L
55/0
BARRIERTA L
55/1
BARRIERTA L
55/2
BARRIERTA L
55/3
Numer artykułu 090035 090042 090013 090014
Rejestracja NSF-H1 129 523 129 561 129 400 129 562
Skład chemiczny, rodzaj oleju PFPE
(perfluoropolieter)
PFPE
(perfluoropolieter)
PFPE
(perfluoropolieter)
PFPE
(perfluoropolieter)
Skład chemiczny, stały środek smarujący PTFE (teflon) PTFE (teflon) PTFE (teflon) PTFE (teflon)
Dolna temperatura pracy -40 °C / -40 °F -40 °C / -40 °F -40 °C / -40 °F -30 °C / -22 °F
Górna temperatura pracy 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F
Kolor biały biały biały biały
Gęstość w temperaturze 20 °C ok. 1,95 g/cm³ ok. 1,95 g/cm³ ok. 1,96 g/cm³ ok. 1,96 g/cm³
Klasa NLGI, DIN 51818 0 1 2 3
Lepkość postaciowa w temperaturze 25 °C, prędkość
ścinania 300 s-1, aparat: wiskozymetr rotacyjny, dolna
wartość graniczna
3 500 mPas 4 000 mPas 8 000 mPas 11 000 mPas
Lepkość postaciowa w temperaturze 25 °C, prędkość
ścinania 300 s-1, aparat: wiskozymetr rotacyjny, górna
wartość graniczna
5 500 mPas 8 000 mPas 12 000 mPas 17 000 mPas
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, DIN 51562 pkt
01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C
ok. 420 mm²/s ok. 420 mm²/s ok. 420 mm²/s ok. 420 mm²/s
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, DIN 51562 pkt
01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C
ok. 40 mm²/s ok. 40 mm²/s ok. 40 mm²/s ok. 40 mm²/s
Właściwości antykorozyjne smarów, DIN 51802, aparat
SKF-EMCOR, czas trwania próby: 1 tydzień, woda
destylowana
<= 1 Stopień
korozji
<= 1 Stopień
korozji
<= 1 Stopień
korozji
Ciśnienie przepływu smarów stałych, DIN 51805,
temperatura badania: -30 °C
<= 1 400 mbar
Ciśnienie przepływu smarów stałych, DIN 51805,
temperatura badania: -40 °C
<= 1 400 mbar <= 1 600 mbar
Aparat czterokulowy EP, obciążenie zespawania, DIN
51350 pkt. 04
>= 6 000 >= 7 000 >= 8 000 >= 8 000
Wyróżnik prędkości [n x dm] ok. 300 000
mm/min
ok. 300 000
mm/min
ok. 300 000
mm/min
ok. 300 000
mm/min
Okres przechowywania w miejscu suchym, w
temperaturach dodatnich, i zamknietych
60 m-c 60 m-c 60 m-c 60 m-c
Dane uzupełniające*: odporność na elastomery fluorowane
Zmiana 75 FKM 585 80 FKM 610 60 FVMQ 565
Czas przechowywania [h] / temperatura
przechowywania [°C]
168 / 160 168 / 160 168 / 150
Objętość [%] + 0,5 +0,5 - 0,3
Twardość (Shore A) - 1 - 1 - 2
Wytrzymałość na rozciąganie [%] + 15 + 15 - 16
Wydłużenie przy rozdarciu [%] - 11 - 11 - 10
Ogólne zalecenie dot. stosowania: Statyczna Dynamiczna
Zmiana objętość [%] -5 do +15 -2 do +5
Zmiana Twardości Shore A -10 do +10 -5 do +5
*Podane
-sprawdzona stabiloność w wysokich temperaturach
dobra odporność na media agresywne
-klasa NLGI 1 oraz NLGI 2
-zakres temperatur pracy -40 do 260 st.C
-lepkość oleju bazowego w 40 st.C-420
-współczynnik prędkości-300 000
-olej bazowy PFPE
-zagęszczacz PTFE
NSF H1 nr,rejestru 129561

ESOIL
ul. Kościuszki 11
58-530 Kowary

Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 8-16

e-mail: biuro@esoil.pl